Op 15 februari zijn 9 Master studenten van de TU Delft, afdeling Communication Design for Innovation, gestart met het analyseren van de situatie bij Geostick en de gerelateerde ketenpartners in de verpakkingsindustrie.

Geostick is in de keten de samenwerking aangegaan met grondstofleverancier Avery Dennison, voedingsmiddelenfabrikant Remia en kunststofverpakkingsproducent Hordijk om gezamenlijk de verduurzaming aan te gaan. Hierbij wordt de kennis en kunde van de Technische Universiteit Delft, de Universiteit van Twente en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken benut, door groepen studenten te laten werken aan probleemgebieden in de keten. Je kunt hierbij denken aan de onderlinge samenwerking, de lopende processen en de ontwikkeling van verpakkingen. Adviezen worden experimenteel toegepast in de praktijk om de ketensamenwerking te verbeteren en te komen tot verduurzaming.Het Living Lab Packalive dat zich continu ontwikkelt en innoveert. Momenteel wordt er onderzocht waar de grootsteproblematiek zit om gezamenlijk te komen totduurzame initiatieven.

In juni komen de 9 Masterstudenten met één advies wat te doen om muren tedoorbreken voor de benodigde onderlingeverbinding, van grondstoffenlevernacier totafvalverwerker. Vanaf het nieuwe schooljaar gaan weer nieuwestudentengroepen aan de slag met andereuitdagingen die we signaleren in de samenwerking.Zo proberen we met een ontwerpend enonderzoeksmatige insteek, stapsgewijs te komen toteen werkende integrale samenwerking.

Om de volledige keten aan tafel te krijgen zoekt Packalive de samenwerking met een retailer en een afvalverwerker. Heb je interesse om mee te participeren, stuur dan een berichtje naar: