Wat is Packalive

Packalive is een experimentele transdisciplinaire samenwerkingsomgeving waarin de verpakkingsketen, de wetenschap en het onderwijs samen komt om gezamenlijk een ‘proof of concept’ te ontwikkelen op het vlak van duurzame samenwerking, ondersteunende processen en duurzame verpakkingsoplossingen.

Succesvolle experimenten worden beschikbaar gesteld aan de gehele verpakkingssector om in korte tijd te kunnen groeien naar een duurzame verpakkingswereld.

Samenwerken

Gelijkwaardige mindset en doelen ontwikkelen voor de gewenste motivatie en betrokkenheid in de keten.

Verpakking

Integrale verpakkingsoplossingen ontwikkelen vanuit de diverse betrokken disciplines.

Proces

Integratie en vereenvoudigen van diverse processen voor een vlekkeloze procesflow in de keten.

Hoe werkt het?

Ontstaan

Geostick is in de keten de samenwerking aangegaan met grondstofleverancier Avery Dennison, voedingsmiddelenfabrikant Remia en kunststofverpakkingsproducent Hordijk om gezamenlijk de verduurzaming aan te gaan. Hierbij wordt de kennis en kunde van de Technische Universiteit Delft, de Universiteit van Twente en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken benut, door groepen studenten te laten werken aan probleemgebieden in de keten.

Recente blogs

Blogs

Stappen die worden ondernomen gedurende het proces worden gedeeld via blogs

Ontstaan van Packalive

Geostick is een familiebedrijf, gedreven blijvend te ontwikkelen voor de generaties van de toekomst. De transitie naar een duurzame organisatie en verpakkingsketen is van essentieel belang om de komende 100 jaar nog van betekenis te kunnen zijn in de verpakkingsindustrie.

Deze transitie kun je als zelfstandige onderneming niet alleen aan. De handen moeten ineen geslagen worden in de keten om échte stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling van integrale verpakkingsoplossingen. Iedere discipline in de keten wordt hier bij elkaar gebracht om gezamenlijk te komen tot nieuwe ontwikkelingen.

Geostick is de samenwerking aangegaan in de keten met grondstofleverancier Avery Dennison, voedingsmiddelenfabrikant Remia en kunststofverpakkingsproducent Hordijk om de verduurzaming aan te gaan.

In samenspraak met Maarten van der Sanden, associate professor bij TU Delft (afdeling Communication Design for Innovation), Bjorn de Koeijer, assistant professor bij Universiteit Twente (departement Design, Production and Management) en Petra Veen, adviseur Leertrajecten bij het KIDV, ontstond het idee voor een Living Lab met de ketenpartners van Geostick.

Hierdoor wordt de kennis en kunde van de Technische Universiteit Delft, de Universiteit van Twente en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken benut, door groepen studenten te laten werken aan probleemgebieden in de keten. Je kunt hierbij denken aan de onderlinge samenwerking, de lopende processen en de ontwikkeling van verpakkingen. Adviezen worden experimenteel in de praktijk toegepast en successen worden gedeeld om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming in de gehele verpakkingsketen.

Wie vormen Packalive

Packalive wordt gevormd door enerzijds de wetenschap en het onderwijs en anderzijds door een aaneengesloten keten in de verpakkingssector.

Wie vormen Packalive

Geostick is als drukkerij en leverancier van printoplossingen gedreven de verduurzaming aan te gaan, maar kan dit niet alleen. Door de samenwerking aan te gaan in de verpakkingsketen, met partners in de wetenschap en in het onderwijs, kun je gaan werken aan effectieve innovatieontwikkelingen voor alle betrokkenen.

Deze transdisciplinaire samwerkingsomgeving ziet er als volgt uit.

Resources & Supply

Wetenschap & Onderwijs

contact